ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

บริการรับประกันสินค้า ระยะเวลารับประกัน 1 ปีเต็ม
สงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าจาก imani thailand หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น

 

วันที่เริ่มรับประกัน

• กรณีซื้อขณะยังไม่คลอด            - ประกันเริ่มจากวันที่คลอดได้ (แสดงหลักฐานสำเนาสูติบัตร หากมีการส่งเคลม)
• กรณีซื้อขณะคลอดแล้ว              - ซื้อที่ร้านค้าและได้รับเครื่องเลย ให้ประกันเริ่มจากวันที่ซื้อ
                                                  - ซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ ให้ประกันเริ่มหลังจากวันที่ร้านค้าส่งสินค้า 7 วัน
 

เงื่อนไขการรับประกัน

• การชำรุดอันเกิดจากความผิดพลาดของการผลิตจากทางบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น
• บริษัทรับประกันเฉพาะตัวเครื่องและแบตเตอร์รี่เท่านั้น ไม่รวมถึง อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น กรวยปั๊ม  วาล์วปากเป็ด แกนวาล์ว ตัวกันย้อน ถ้วยรองน้ำนม สายชาร์จ วงแหวนซิลิโคน สายยาง หรือส่วนประกอบอื่นที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
• เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับประกัน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
• ในระยะเวลารับประกัน 1 ปี ทางบริษัทไม่คิดค่าใช้จ่ายการตรวจซ่อม และบริการอะไหล่ฟรี
• กรุณาลงทะเบียนใบรับประกันภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้า เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับประกัน
 

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้
 

• ความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ใช้ ใช้ผิดวิธี อุบัติเหตุ ทำตก น้ำหรือน้ำนมเข้าตัวเครื่อง รวมถึงกรณีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใช้งานตามปกติ
• ความเสียหายจากเหตุอื่นๆ อันมิได้เกิดจากการผลิต
• เครื่องถูกแก้ไข ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปิดเครื่องโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท
• สินค้าที่ถูกจำหน่ายเป็นสินค้ามือสอง หรือการเช่าเครื่อง เนื่องจากอุปกรณ์ปั๊มนมออกแบบมาสำหรับใช้งาน  ส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ที่ใช้งาน
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับประกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น
• ใบรับประกันสินค้าชำรุด หาย หรือมีรอยขีดฆ่า แก้ไข
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้